Home

Technologische vernieuwingen zijn aan de orde van de dag. Hardware en software beïnvloeden de werkprocessen en communicatie in organisaties, of lijken deze zelfs volledig te bepalen. De mogelijkheden zijn eindeloos, is het credo. Toch bekruipt veel bedrijven en organisaties het gevoel dat ze ze niet optimaal benutten. En… dat is vaak ook zo.

Niet de techniek, maar de menselijke vermogens, kennis en vaardigheden bepalen of iets succesvol geïmplementeerd wordt. Sluit het aan op wat er al is, is de timing goed, is er draagvlak en biedt het perspectief voor de toekomst? Wie de juiste mensen in huis heeft, kan flexibel en slagvaardig opereren en is de concurrentie vóór.

Isential ondersteunt u hier graag en vakkundig bij. We zijn dé kennis- en service provider voor de IT aanbieders. Betrokken, betrouwbaar en up to date, in elk opzicht. Doe zaken met ons en uw dienstverlening verbetert.

ITPH Facility Centers
Onze experts werken bij opdrachtgevers in het gehele land. Hun uitvalsbasis is het ITPH Facility Centers, locatie De Stoel in Zwolle. Een bruisende omgeving waar trends, faciliteiten en expertise samenkomen. Hier delen bevlogen IT’ers de meest actuele kennis en ervaring, worden uitdagingen opgepakt, oplossingen uitgewerkt en nieuwe verbindingen aangegaan.

Isentials
Isential levert u de kennis, ervaring en faciliteiten, kortom: de “Isentials’ voor uw primaire proces. Belangrijk hierbij om te weten, is dat we werken vanuit een indirect model. Dat betekent dat we niet rechtstreeks voor de eindgebruiker werken, maar altijd als ‘onderaannemer’ voor een aanbieder in de IT markt. Onze diensten zijn te verdelen in drie categorieën:
 
IT Professional Resources
Hier zijn bij uitstek de mensen de sleutel tot kwaliteit; specialisten die voor of namens IT aanbieders hun kennis en ervaring overdragen en/of toepassen in uw projecten of organisatie.

IT Services
Bij IT Services staat juist de dienst centraal, onder meer op het gebied van scholing, training, coaching en begeleiding. Ook hier voor of namens IT aanbieders. Altijd met een duidelijke, vooraf omschreven resultaatverplichting.

IT Facilities
Deze dienst omvat alles wat u maar kunt bedenken als het gaat om een hypermoderne leer- en werkomgeving. Onder de vlag van de IT aanbieder zorgt Isential voor het complete pakket aan faciliteiten.

Samenwerking
Zoals wij dagelijks zien dat een IT infrastructuur staat of valt bij de kwaliteit van de verbinding, zo zijn we ten diepste overtuigd van het belang van samenwerking. Isential is dan ook breed verankerd in bedrijfsleven, onderwijs en branche. We zien het versterken van de IT sector bovendien niet alleen als onze corebusiness, maar ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Partners en brancheorganisaties
In de commerciële markt zijn de IT fabrikanten belangrijke partners; in het onderwijs geldt dit voor specifiek Microsoft IT Academy, Citrix Academic Learning Partner en Cisco Network Academy. Daarnaast is Isential lid van Nederland ICT, dé belangenbehartiger van de IT-, Telecom-, Internet- en Officesector, sponsor van de Vereniging Opleidingsinstituten ICT en staat zij als opleidingsinstituut ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Isential is tevens verbonden aan de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), een overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus en is aangesloten bij De Geschillencommissie.